Legenda:
PSZOK - Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
100% Korzyści - Odbiór i zagospodarowanie tekstyliów
EKO-PUDEŁKO - Jak prawidłowo pozbyć się odpadów niebezpiecznych
Elektrobrygada na telefon - Odbiór elektroodpadów